Waar zijn we goed in?

De praktijk is bekend met een brede doelgroep waarbij het schoolgaande kind een belangrijk aandachtsgebied is. Ook worden geregeld kinderen gezien met meervoudige beperkingen.
De praktijk onderzoekt, behandelt en adviseert kinderen bij wie de sensorische informatieverwerking,fijne motoriek, schrijven, plannen, aandacht richten extra oplettendheid vraagt. Kinderergotherapie kan veel betekenen voor het kind zelf, hun ouders en hun leerkracht. Uitgangspunt is altijd dat het kind en zijn omgeving centraal staan.

Daarnaast is er veel ervaring met het adviseren en inzetten van (complexe) hulpmiddelen bij enkel- of meervoudig beperkte kinderen. Ook is er brede ervaring met (complexe) woningaanpassingen.

Waar nodig worden hulpmiddelen uitgeleend om de effectiviteit hiervan te beoordelen en in enkele situaties wordt hiervoor een hulpmiddel gecreŽerd. Daarbij geven we ook adviezen aan ouders hoe sommige oplossingen op eenvoudige wijze zelf gerealiseerd kunnen worden.

Kinderergotherapie Arnhem-Velp is zeer ervaren om duidelijk en inzichtelijk een houdingsanalyse te maken en om vervolgens een passende oplossing te adviseren, vooral bij wat meer complexe houdingsvraagstukken.
Hiervoor is eveneens scholing ontwikkeld, specifiek voor (para)medici. Dit betreft het Dynamisch Analyse Model - Houdingen (DAM-H ©). Kinderergotherapie Arnhem-Velp heeft dit inhoud- en procesmodel ontwikkeld en stelt op deze manier een redeneermodel samen waarmee keuzes inzichtelijk worden verantwoord. Via de menuoptie Producten kunt u zich inschrijven voor deze scholing.

Frank is gecertificeerd behandelaar Ondersteunde Communicatie voor stichting Milo. Dit heeft betrekking op kinderen die wel willen communiceren maar een beperkt spraakvermogen ondervinden. Hierbij wordt de praktijk ingezet om Communicatie Competentie Profielen op te stellen maar ook om trajecten te begeleiden. Via de menu-optie Producten vindt u meer informatie.
Ergotherapie Arnhem-Velp is een deskundige vraagbaak voor ieder die twijfelt over de ontwikkeling van zijn of haar kind. Heeft u vragen ? Neem gerust contact op.
tekst in printopmaak