Wat is Kinderergotherapie?

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, zijn eigen wijze en zijn eigen tempo. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd op alle gebieden vanzelfsprekend. Hierdoor kan een kind niet in staat zijn die dingen te doen die het graag wil (of moet) doen. Een ergotherapeut onderzoekt waarom het kind hier moeite mee heeft en richt zich op verbetering van deze activiteiten uit het dagelijks leven.

Kinderen die als gevolg van ziekte, handicap, ongeval of een vertraagde ontwikkeling, problemen ondervinden in het uitvoeren van dagelijkse handelingen kunnen zich niet voldoende ontwikkelen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en (voorbereidende) schoolse vaardigheden.
Het hoeft echter niet altijd zo te zijn dat er een eenduidige aanwijsbare oorzaak is voor de ondervonden problemen.

Door middel van behandeling of advies aan het kind, de ouders en andere betrokkenen kunnen deze problemen verminderd dan wel opgelost worden.

Kinderen die voor ergotherapie in aanmerking komen, kunnen een of meerdere van onderstaande problemen ondervinden.


Problemen op het gebied van:
• Problemen met fijne motorische handelingen, zoals tekenen, knutselen of schrijven.

• Problemen met ruimtelijke oriëntatie of visuele waarneming.

• Problemen met (zelfstandig) uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, wassen, veters strikken.

• Problemen met tastprikkels, zoals weerstand hebben met douchen, tanden poetsen, geen vieze handen willen hebben, niet aangeraakt willen worden door anderen.

• Motorische onrust zoals altijd in beweging willen zijn, moeite hebben met stilzitten.

• Lichaamshouding en/of  extra ondersteuning in zit- of in lighouding.

• Bewegen en verplaatsen op basis van fysieke en/of cognitieve problematiek

• Problemen hebben met (samen)spelen, snel ruzie krijgen, liefst alleen spelen, niet mee kunnen komen met vriendjes.

• Aandacht en concentratieproblemen, snel afgeleid zijn.

• Coördinatie of planningsproblemen, zoals onhandig zijn en vaak en veel ongelukjes hebben.
tekst in printopmaak