Aanmelden

Vergoeding:
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uren per kalenderjaar. Extra uren ergotherapie wordt door een aantal ziektekostenverzekeringen vanuit het aanvullende pakket vergoed. Het kan zijn dat uw kind voor meer uren ergotherapie in aanmerking komt. U kunt dit zelf nagaan in uw ziektekostenpolis.
Kinderergotherapie Arnhem - Velp heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Aanmelding:
Om uw kind voor ergotherapie aan te melden kunt u dit kenbaar maken via de mail of via telefonisch contact. Na aanmelding zal er telefonisch contact zijn om de hulpvraag helder te krijgen en de aard van het probleem. Vervolgens zal de eerste afspraak ingepland worden. Mogelijk wordt  vooraf een uitgebreid vragenformulier toegezonden.

Voor aanmelding en op de verwijzing zijn de volgende gegevens van belang:
-Naam,  Adres, Telefoonnummer / mobielnummer
-Geboortedatum
-Zorgverzekeraar en polisnummer
-Burger Service Nummer (BSN)
-Gegevens verwijzend arts
-Diagnose en reden voor verwijzing (vraagstelling)

Indien het onduidelijk is of u een ergotherapeut voor uw kind dan wel een andere therapievorm zoekt, kunt u altijd telefonisch overleggen of per mail.

Verwijzing:
Om uw kind voor ergotherapie aan te melden is dit mogelijk dit via DTE (Directe Toegang Ergotherapie) of middels een verwijzing van uw huisarts of specialist.
De kosten voor de Directe Toegang wordt door uw zorgverzekeraar bij u in mindering gebracht met één behandeleenheid. Niet elke zorgverzekeraar ondersteunt de directe toegang.
Om deze redenen heeft een verwijzing van huisarts of specialist de voorkeur.
tekst in printopmaak