tekst in printopmaak
De ergotherapeut

Beste Lezer,
Mijn naam is Frank Kerkhof en ik ben sinds 1991 werkzaam als ergotherapeut. Na mijn opleiding ergotherapie ben ik gaan werken in een revalidatiecentrum waar ik met diverse diagnosegroepen ervaring heb opgedaan, waaronder kinderrevalidatie.
Later ben ik vanuit het revalidatiecentrum ook gaan adviseren in het kader van de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) met als specialisme kinderen. Vervolgens heb ik ook veel scholing en training gegeven aan gemeenten en diverse paramedische opleidingen over de vaardigheid van adviseren in kader van WMO.

Na vele jaren revalidatiecentrum ben ik gaan werken voor een bedrijf dat gericht is op het ontwikkelen, fabriceren en adviseren van hulpmiddelen specifiek voor kinderen. Deze hulpmiddelen waren gericht op de gebieden: Zitten, Liggen, Lopen en Staan. De vraagstellingen waren zeer uiteenlopend, gebaseerd op enkelvoudige tot (complex) meervoudige problematiek. Hierbij heb ik veel samengewerkt met een kleurrijke hoeveelheid instellingen en revalidatiecentra in het land, maar bovenal de ouders en kinderen zelf.
Dit bovenstaande heeft mij een brede ervaring opgeleverd en het inzicht dat een goede (ergo)therapeut enerzijds goed (bij)geschoold moet zijn en anderzijds een goede communicatieve eigenschap moet bezitten. Juist bij kinderen en hun ouders. Voor mij staat het kind in zijn omgeving altijd centraal.

Lid van EN
(Ergotherapie Nederland)
Lid van Ketp (
Kwaliteitsnetwerk Kinderergotherapie-Praktijken)
Lid VEG (
vrijgevestigde ergotherapiepraktijken Gelderland)
Ingeschreven Kamer van Koophandel
Ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici

Diverse samenwerkingsverbanden