Samenwerking met Kinderteam ZOES

Kinderergotherapie Arnhem - Velp is aangesloten bij ZOES (Zorg Op één Scherm).
Hierbij zijn een groot aantal disciplines rondom een kind aan elkaar gekoppeld op regio-gebied.

Voordeel hiervan is dat er korte lijnen bestaan ,dat integraal beoordeeld kan worden wat een functionele en pragmatische insteek met betrekking tot de vraagstelling voor een kind en zijn ouders kan zijn.

Voor verwijzers en gemeenten biedt het een overzicht van gekoppelde praktijken en mogelijkheden binnen een regio.

Kinderergotherapie Arnhem -Velp is gekoppeld aan de regio Arnhem en regio Rheden.


www.kinderteamzoes.nl