Een goede zithouding is belangrijk. Dat is een belangrijke voorwaarde voor veel activiteiten, handelingen en/of mobiliteit (rolstoel). Problemen met een zithouding kunnen een zeer diverse oorzaak hebben, en kunnen op zichzelf ook weer problemen of belemmeringen veroorzaken.
Bijvoorbeeld een goede arm-handfunctie vereist een stabiele zithouding.
Vooral bij meervoudig beperkte kinderen is het belangrijk te onderzoeken wat een zo goed mogelijke zithouding is, rekeninghoudend met de aanwezige problematiek, en daar waar nodig te ondersteunen.
Mijn visie is dat bij ondersteunen het doorgaans de kunst is Ďvan het weglatení van ondersteuning, daar waar dat mogelijk is. Regelmatig komt hierdoor meer ďvrijheidĒ van bewegen terug.
Een goede zitanalyse in relatie tot bestaande problematiek vergt veel inzicht.
Kinderergotherapie Arnhem heeft een ruime expertise op complexe zitproblematiek zowel in analyse van het probleem als in de oplossingsrichtingen.

Observatie & Diagnostiek
Kennis nemen van bestaande medische anamnese is van belang. De bestaande problematiek (bijv. van orthopedische of neurologische aard en  decubitus-gevoeligheid) worden meegenomen in de observatie. In overleg met de cliŽnt en zijn relevante omgeving worden de wensen besproken. Vervolgens worden de antropometrische gegevens in kaart gebracht en de functionele problemen. In overleg wordt een programma van eisen opgesteld waaraan een (gewijzigde) zithouding zou moet voldoen.

Behandeling / Training
Hierbij zal een andere / aangepaste zithoudingen uitgeprobeerd worden (indien nodig in samenwerking met een leverancier van aangepaste zitvoorzieningen) en het effect hiervan beoordeeld worden. Zo mogelijk zal dit ook over het verloop van een of meer dagen beoordeeld moeten worden.
Training en begeleiding kan plaatsvinden over hoe om te gaan met een zithouding in relatie tot hulpmiddel versus problematiek. Hierbij komt de frequentie en de duur van het zitten (achtereen) aan de orde.

Advies
Op basis van de behandelresultaten wordt besloten tot aanpassing van een bestaande zitvoorziening of een andere zitvoorziening. Er wordt een eisenpakket samengesteld op basis van de behandelresultaten waaraan een zitvoorziening moet voldoen
Het adviestraject binnen deze context kan bestaan uit:
- Advies voor een nieuwe zitvoorziening
- Advies voor aanpassen van bestaande zitvoorziening
- Advies aan cliŽnt en zijn omgeving om huidige zitvoorziening op andere of aangepaste wijze te         
  gebruiken.
Er wordt een adviesrapport opgesteld. Hiermee kan de cliŽnt  een aanvraag voor vergoeding of-verstrekking bij de desbetreffende instantie doen.
Begeleiding of een bemiddelende rol bij deze aanvraagprocedure bestaat tot de mogelijkheden.

Evaluatie
Wanneer een voorziening is gerealiseerd, kan de voorziening geŽvalueerd worden op zijn effect.
Vooral in die situaties waarin het programma van eisen regelmatig bijgesteld moet worden, zoals kinderen die groeien of met een progressieve aandoening.
Dan kan regelmatig contact houden over de stand van zaken van belang zijn.
ZITHOUDING
Kinderergotherapie Arnhem - Velp
PrŁmelaan 2, 6824 HS  Arnhem             
De Ruyterlaan 27a, 6881 GS  Velp
T: 06-54607301
URL: www.kinderergotherapie-arnhem.nl
E-mail: info@kinderergotherapie-arnhem.nl