Hierbij gaat het om de woonsituatie van de cliŽnt (het kind) en zijn omgeving, die zo aangepast wordt dat er een zo zelfstandig mogelijk functioneren kan plaatsvinden, of dat er een zo adequaat mogelijke verzorging kan plaatsvinden. Of een combinatie van deze beide items.
Het kan om verschillende soorten van advies gaan:
-uitproberen van verplaatsbare woonvoorzieningen (bijvoorbeeld een verrijdbare tillift)
-programma van eisen opstellen voor verbouw of nieuwbouw.
-In beeld brengen wat het niveau van (zelfstandig) functioneren is, of kan worden en welke mate van hulp noodzakelijk is, of zal zijn.

Observatie / Diagnostiek
Op grond van bestaande problematiek, de medische diagnose en prognose, wordt bepaald wat de mate van (toekomstig) zelfstandig functioneren is en in  welke verhouding dit staat tot de nodige verzorgingsbehoefte. Op basis van deze analyse wordt een programma van eisen opgesteld waarin  een relatie gelegd wordt tussen: Het huidig (zelfstandig)functioneren, de toekomstverwachting en de bestaande woonsituatie.

Behandeling / Begeleiding
Bij het opstellen van het programma van eisen kan een vertaling gemaakt worden naar verbouw of nieuwbouw. Op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken omtrent financiŽle mogelijkheden en subsidieregelingen zijn essentieel. Mogelijkheden en wensen van het kind en zijn ouders/verzorgers komen hierbij ook aan de orde.
Het kan ook nodig zijn om de ruimte vanuit ergonomisch inzicht te herindelen, dit zo nodig uitproberen en het effect hiervan in beeld te brengen.

Advies
Het advies is het product van bovenstaande. Het advies wordt gegeven aan de cliŽnt. Die kan hiermee een aanvraag voor aanpassing indienen bij de betreffende instantie.
Een advies kan ook verstrekt worden aan gemeenten, woningbouwverenigingen, verschillende woonvormen, gehandicapteninstellingen, enzovoorts.
WONEN
Kinderergotherapie Arnhem - Velp
PrŁmelaan 2, 6824 HS  Arnhem             
De Ruyterlaan 27a, 6881 GS  Velp
T: 06-54607301
URL: www.kinderergotherapie-arnhem.nl
E-mail: info@kinderergotherapie-arnhem.nl