Staan en lopen zijn doorgaans geen onderwerpen die bij de ergotherapeut concreet aan bod komen, dit is meer voorbehouden aan de fysiotherapeut.
Vanwege de jarenlange zeer uitgebreide ervaring met loop- en sta-hulpmiddelen voor kinderen en zelfs het ontwikkelen hiervan, wordt dit als product aangeboden door kinderergotherapie Arnhem. Natuurlijk kan dit ook in samenwerking of in goede afstemming met de behandelend fysiotherapeut.
Hierbij gaat het om analyse en advies welk soort of type loop- of sta-hulpmiddel het meest geschikt is. Dit gerelateerd aan de mogelijkheden van het kind en welk oefeneffect gestimuleerd moet worden.

Obeservatie / Diagnostiek
In beeld brengen van mogelijkheden en beperkingen gerelateerd aan bestaande diagnose en prognose. In beeld brengen van wensen en behoeften. Welk haalbaar doel moet de komende  periode nagestreefd worden? Gaat het om streven naar functioneren op een hoger niveau of moeten bestaande functies onderhouden worden, of moet een verdere achteruitgang voorkomen worden. Antropometrische gegevens worden in beeld gebracht.
Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor advies omtrent een loophulp of sta-hulpmiddel.

Behandeling / Training
Een loop-stahulpmiddel wordt adequaat ingesteld en uitgeprobeerd, zo nodig met de noodzakelijke aanpassing. Eventueel wordt middels een zichtsituatie een (ander) loop of stahulpmiddel uitge-probeerd. Het gaat hierbij om training en uitproberen over een bepaalde periode (indien nodig) om het effect te kunnen beoordelen. Het gaat niet om merk en kleur maar om wat voor type/soort loop- of sta-hulpmiddel functioneel zal voldoen. Vergoeding vindt plaats via de leverancier van de zorgverzekeraar die mogelijk ook een depotverstrekking kan aanbieden.

Advies
Op basis van diagnostiek en de behandeling wordt een adviesrapport opgesteld.
Hierin wordt een aanpassing van een bestaand loop- of sta-hulpmiddel geadviseerd en aan welke specificaties dit moet voldoen. Indien nodig zal een nieuw loop- of sta-hulpmiddel geadviseerd worden.
Het advies is aan de cliŽnt gericht en op verzoek ook aan de zorgverzekeraar of een instantie of instelling.
De zorgverzekeraar bepaalt welke leverancier verantwoordelijk is voor de uiteindelijke realisatie van een adequaat loop- of stahulpmiddel.

Evaluatie
Wanneer een voorziening gerealiseerd is, kan de voorziening geŽvalueerd worden op zijn effect.
Vooral in die situaties waarin het programma van eisen regelmatig bijgesteld moet worden, zoals kinderen die groeien of met een progressieve aandoening.
Dan kan regelmatig contact houden over de stand van zaken van belang zijn.
STAAN & LOPEN
Kinderergotherapie Arnhem - Velp
PrŁmelaan 2, 6824 HS  Arnhem             
De Ruyterlaan 27a, 6881 GS  Velp
T: 06-54607301
URL: www.kinderergotherapie-arnhem.nl
E-mail: info@kinderergotherapie-arnhem.nl