Een goede ondersteuning in lighouding is erg belangrijk. Vooral wanneer er sprake is van standafwijking in wervelkolom of gewrichten. Dit verseist vaak individueel aangepaste ondersteuning.
Ook kan er sprake zijn van beperkingen in gedragsmatig opzicht. Waardoor een kind niet in bed blijft liggen of er juist uit kan vallen. Ook kan er sprake zijn van forse nachtelijke onrust of automutilatie waardoor verwonding kan ontstaan en/of  een forse verstoring van nachtrust, ook voor de rest van de huisgenoten.

Observatie & Diagnostiek
Kennis nemen van bestaande medische anamnese is van belang. De bestaande problematiek (bijv. van orthopedische, neurologische aard of gedragsmatige) worden meegenomen in de totale observatie. In overleg met de cliŽnt en zijn relevante omgeving wordt de problematiek en de wensen besproken. Vervolgens worden de antropometrische gegevens in kaart gebracht en de functionele problemen.
In overleg wordt een programma van eisen opgesteld waaraan een (gewijzigde) lighouding zou moet voldoen of de uitvoering van het totale bed.

Behandeling / Training
Hierbij zal een andere lighouding of aangepaste lighouding uitgeprobeerd worden (indien nodig in samenwerking met een leverancier van aangepaste ligvoorzieningen) en het effect hiervan beoordeeld. Zo mogelijk zal dit ook over het verloop van ťťn of meer dagen beoordeeld moeten worden. Training en begeleiding kan plaatsvinden over hoe om te gaan met een lighouding in relatie tot hulpmiddel versus problematiek.

Advies
Op basis van de behandelresultaten wordt besloten voor aanpassing van een ligvoorziening of een andere ligvoorziening.
Het adviestraject binnen deze context kan bestaan uit:
- Advies voor een nieuwe ligvoorziening
- Advies voor aanpassen van bestaande ligvoorziening
- Advies aan cliŽnt en zijn omgeving om huidige ligvoorziening op andere of aangepaste wijze te         
  gebruiken.
Er wordt een adviesrapport opgesteld. Hiermee kan de cliŽnt  een aanvraag voor vergoeding of verstrekking bij de desbetreffende instantie doen.
Begeleiding of een bemiddelende rol bij deze aanvraagprocedure bestaat tot de mogelijkheden.

Evaluatie
Wanneer een voorziening is gerealiseerd, kan de voorziening geŽvalueerd worden op zijn effect.
Vooral in die situaties waarin het programma van eisen regelmatig bijgesteld moet worden, zoals kinderen die groeien of met een progressieve aandoening.
Dan kan regelmatig contact houden over de stand van zaken van belang zijn.
LIGHOUDING
Kinderergotherapie Arnhem - Velp
PrŁmelaan 2, 6824 HS  Arnhem             
De Ruyterlaan 27a, 6881 GS  Velp
T: 06-54607301
URL: www.kinderergotherapie-arnhem.nl
E-mail: info@kinderergotherapie-arnhem.nl