Doel van de cursus:
Het leren toepassen van een systematische houdingsanalyse bij uiteenlopende houdingsvraagstukken
(zitten, staan, liggen, transfers,..)in de volledige context van de cliŽnt

Het DAM-H© modelis een Ďredeneermachineí waarin een houdingsvraagstuk systematisch geanalyseerd wordt en in verband gebracht met; Aandoening, Persoon, Omgeving. Het geheel wordt in de vorm van een document vastgelegd .
De hieruit voortkomende interventies hoeven niet per se te leiden tot een hulpmiddel maar kunnen ook gericht zijn op instructie, voorlichting, training, aanpassen van omgeving en soms nader (para)medisch onderzoek.


Werkwijze:
Dagdeel 1: Uitleg van DAM-H©, de analyseformulieren en de werk modellen. De mechanische houdingsanalyse krijgt extra aandacht en wordt behandelt aan de hand van theorie /praktijk voorbeelden / praktisch oefenen.
Huiswerkopdracht: Analyse
(volgens de systematiek)van een eigen cliŽnt. Presentatie hiervan op 2e
cursusdag. 2 cliŽnten (
max.)kunnen uitgenodigd worden voor plenaire analyse in 2e deel.

Dagdeel 2:
Presentatie houdinganalyse eigen cliŽnt, incl. bevindingen vanuit DAM-H
Welke keuzes zijn gemaakt om tot oplossingsrichtingen te komen?. Bespreken van ervaringen en knelpunten. Met 2 cliŽnten een houdingsanalyse plenair uitvoeren, analyseren en beredeneren aan de hand van DAM-H.

Wat is meerwaarde van deze cursus?

- Inzicht en vaardigheid ontwikkelen met mechanische houdinganalyse.
- Gemaakte keuzes overzichtelijk scoren en vastleggen.
- Gerichter instructie kunnen bieden (mantelzorg, direct betrokkenen).
- Makkelijker Ďout of the boxí kunnen denken, omdat er vaak mťťr oplossingsrichtingen zijn.
- Makkelijker eenvoudige materialen kunnen inzetten voor (proef)situaties.
- Theorie van uiteenlopende Ďzit-cursussení in een degelijk kader kunnen plaatsen, waardoor deze Ďzit-cursussení nog beter zijn
  toe te passen.
- Sterkere positie als deskundige ontwikkelen.

Cursus gericht op:
- (Para)medici: Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, Revalidatieartsen. Enige werkervaring is gewenst maar niet noodzakelijk.
- Brede doelgroep cliŽnten. (
specifieke diagnosegroep op verzoek mogelijk).
- Volwassen cliŽnten, kinderen, ouderen.
- Enkelvoudige of complex meervoudige problematiek.
- Uiteenlopende fysieke houdingen (staan, zitten, liggen, transfers)
Sterker worden in het analyseren van houdingen?
HoudingsadviezenÖ hoe organiseer je dat?

Dynamisch Advies Model - Houdingen© !
Kinderergotherapie Arnhem - Velp
PrŁmelaan 2, 6824 HS  Arnhem             
De Ruyterlaan 27a, 6881 GS  Velp
T: 06-54607301
URL: www.kinderergotherapie-arnhem.nl
E-mail: info@kinderergotherapie-arnhem.nl