Centraal in deze cursus staat: Het verbeteren van kennis, inzicht en vaardigheid in het analyseren
van HOUDINGEN ten behoeve van een cliënt of het systeem daaromheen.
Dat kan betrekking hebben op een lighouding, zithouding, sta-houding. De oplossingsrichting hoeft niet altijd in een hulpmiddel gezocht te worden, want mogelijk is aanpassen van de gedragslijn of anders organiseren van de omgeving een betere interventie.

De aanleiding om het DAM-H© te ontwikkelen komt voort uit 25 jaar ervaring als ergotherapeut met daarvoor een werktuigbouwkundige achtergrond.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan in uiteenlopende rollen; De rol van behandelend ergotherapeut, de rol van indicatiesteller voorbetalende instanties, de rol van ontwikkelaar van hulpmiddelen, waarbij de adviserende rol naar zowel behandelaar als de cliënt en zijn omgeving van belang was. Direct heb ik samengewerkt met een kleurrijke scharkering van professionals zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, maar vooral met de cliënt, de ouders of de direct betrokkenen.
Ook zag ik regelmatig volwassenen en ouderen.

Er bestaan goede houdingsanalyses ten aanzien van
(veelal) zithoudingen (in rolstoelen), zoals; Bengt Engström, Kees van Breukelen en H. Staaring in zijn boek; ‘Zo zit het’. Het zijn goede houdings- en bewegingsinzichten die bottom-up zijn ontstaan. Dit in tegenstelling tot de hedendaagse praktijk waarin vooral top-down gewerkt wordt, waarbij we allerlei oplossingen projecteren op vraagstellingen.
Het toepassen van de inzichten van bovengenoemde auteurs en onderzoekers blijkt in de praktijk vaak weerbarstiger te zijn… We passen ze toe als ‘trucjes’ zonder de oorzakelijke verbanden voldoende in beeld te brengen. Dat vraagt dus om een systematische bottom-up analyse en die bestaat niet…

Deze ervaringen hebben mij er toe aangezet om op systematische wijze een mechanische houdingsanalyse te ontwikkelen en die in verband te brengen met de Persoon, de Stoornis, de Omgeving en de Activiteit. Dit heeft geleid tot het DAM-H© model.
Het gaat hierbij om een bottom-up analyse en het is zowel een inhoudsmodel als een procesmodel.

De werktuigbouwkundige kennis biedt een verklaring waarom ik de mechanische analyse
Van het DAM-H model systematisch heb kunnen ontwikkelen. De egotherapeutische kennis biedt de verklaring waarom ik met passie en enthousiasme dit kan relateren aan mensen in hun omgeving. Het zijn voor mij twee snijvlakken van beroeps gebonden inzichten die elkaar kruisen. Dat is een mooi snijvlak tussen deze twee beroepen.

De werkervaring heeft mij tot het besef gebracht dat de huidige manier van (mechanische) houdinganalyse binnen de (para)medische beroepen onvoldoende systematisch en transparant is.
Veel professionals hebben hier te weinig inzicht of vaardigheid in, of zijn onvoldoende in staat hierover te communiceren. Een houdingsanalyse op zichzelf is niet voldoende. Het gaat er om hoe dit geïmplementeerd kan worden in het systeem van een cliënt. Dat laatste moet toch op het lijf geschreven zijn van o.a. een ergotherapeut.

In de cursus DAM-H© krijgt de mechanische analyse extra aandacht.
Hoe doe je dat? Welke systematiek hanteer je? Waarom op deze manier?
De mechanische analyse wordt in verband gebracht met Persoon en Stoornis, Omgeving en Activiteit. Hierbij wordt ondersteuning geboden met werkformulieren en overzichtsmodellen en waar mogelijk praktische voorbeelden vanuit werkervaring. We stellen op basis van de verzamelde gegevens een redenatie op waarmee we onze keuzes en inzichten zichtbaar maken en kunnen verantwoorden.

Ik wens je veel plezier met de cursus DAM-H en dat het een toegevoegde waarde mag zijn voor jouw eigen beroepspraktijk.

Frank Kerkhof
Aanleiding voor DAM-H©
D
ynamisch Advies Model - Houdingen
Kinderergotherapie Arnhem - Velp
Prümelaan 2, 6824 HS  Arnhem             
De Ruyterlaan 27a, 6881 GS  Velp
T: 06-54607301
URL: www.kinderergotherapie-arnhem.nl
E-mail: info@kinderergotherapie-arnhem.nl